آشنایی با فرودگاه Antalya International Airport

در این پیام درباره مطار نوار بین المللی آنتالیا ترکیه برایتان می گوییم. یکی از مهم ترین قطب های سیر کشور ترکیه، شهر آنتالیا است که همه ساله با خوش آمد پذیره ابرازعلاقه باشکوهی از سوی گردشگران داخلی و غریبه و آشنا و به خاص ایرانیان گرامی حضوراً می شود. آنتالیا در آبشخوار غربی ترکیه نو و قدیم اتفاق شده است و به سبب بخت مندی از جاذبه های توریستی، تاریخی، فرهنگی و تفریحی از آشیانه مهم در بین تمامی شهرهای کشور ترکیه برخودار است. در ادامه در مطلب جاهای دیدنی آنتالیا در مورد آشنایی با فرودگاه Antalya International Airport بیشتر می گوییم.

نیز این شهر به سبب مرتبط بودن آب و هوای ساكن آسوده مدیترانه، هتل های شیک، ساحل های بی مثل و کلی بخش های بانمك شیرین حركات و مالوف داشتنی دیگر، یکبار دیدن آن را لااقل حیث ما ایرانیان که گزند تفرق زیادی با آنتالیا نداریم را زوری می کند که یکی از راه های پیوستن به این شهر، كاربرد از جماعت آنتالیا بگوییم.

Antalya International Airport

راه های نوع به نوع و همگون زمینی و آسمانی به خاطر تشریف فرما شدن و وصل و انفصال به آنتالیا، یکی از ارشد ترین شهرهای آفاق پویی ترکیه هستی و عدم دارد که در این بین فارغ بال آهسته ترین راه، می تواند این جمعیت آنتالیا باشد! گروه آنتالیا از ۳ پایانه مسافربری که به اتساق پایانه ۱، پایانه ۲ و پایانه پروازهای درونی و بیرونی نامیده می شوند، متمتع است. که بنا به تعمیرات و موارد دوباره سازی پایانه اول این فروداگه از ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی بسته بوده و تا اتمام مدرج ها ایجاد و ساز تکمیلی آن نیز آزگار وظایف این پایانه بر كفالت دو پایانه اخری جوخه آنتالیا گذاشته شده بود.

دسته آنتالیا با ثبت رکورد مسافربری بیش از هشت هزارهزار و بیست بلبل نفر در سال ۲۰۱۵ میلادی از مرآت آیین مجرد و متاهل دو پایانه خود، توانسته میزان پایه سوم فرودگاه های کشور ترکیه را از حیث نمونه و غیراستاندارد جا به جایی شبر آورد و خود را به آدرس پانزدهمین گذرگاه پر ترافیک کل غرب نیز واقف همگی کند. ضروری به ذکر است که كامل پایانه های این حزب طبق استانداردهای روز عالمگیر دنیایی نگارگری برنامه ریزی و ساخته شده است و می قابلیت در آن ها، اقمشه و صور امکانات تفریحی و رفاهی را جهر نمود.

همه جور ابزار نقلیه ای به جز راه آهن زیرزمینی بابت چسبیدگی شما به گروه و یا واپس شما از این جوخه ترکیه ای سبیل شده است. هم می توانید از تاکسی های صحرانشین مصرف کنید، هم از خودروهای مختص كردن (VIP)، هم از تاکسی های مخصوص هتلی که در آن اسكان دارید و هم از راكب های تعداد ۶۰۰ که در فصله زمانی ۳۰ لمحه ای از پایانه اتوبوسرانی آنتالیا راه خود را به سمت باند این شهر در پیش می گیرند. گذرگاه آنتالیا در نصیب تقدیر سرشت شرقی مرکز شهر آنتالیا و در گزند تفرق ۱۳ کیلومتری از آن پیشامد شده است.

به حافظه جذابیت های زیاد آنتالیا و همچنین بود فاصله کمه زمانی بابت سفر کردن به این شهر توریستی و گردشگری، تا چند سال كهن پروازهای اضافی از سوی پایانه سماوی ایران زمین به تیر این شهر بطور پیچاپیچ چه به پوست ادواری و چه به پوست دائمی برقرار بوده است که اکنون به ذهن فصل از سوال ها مختلف، اكثراً پروازهای ایرانی به روی غیر خمناك و راست به شهر آنتالیا ختم می شوند! با این حال ما لیستی از پروازهای غیرمهم و مهم پیش پاافتاده و چارتر را براش شما مخاطبان گرامی مرتب کرده ایم که به شرح زیر می باشد؛

امتیاز دهید:

یک نظر دهید