سفر گردشگران اسراییلی به شهر آنتالیا

«اوهاد آویدان کاینار»، كمك کنسول رژیم صهیونیستی در استانبول می‌گوید که ازدیاد توریسم از سرزمین‌های اشغالی فلسطین به ترکیه به معنای آن است که نفر ابوالبشر و جانور ترکیه و اسرائیل تمایلی به بقای شیفتگی بین آنکارا و تل‌آویو ندارند! در ادامه در مطلب اطلاعات سفر در مورد سفر گردشگران اسراییلی به شهر آنتالیا بیشتر خواهیم گفت.

سفر گردشگران اسراییلی به شهر آنتالیا

سواره به نقل از مجرد تایمز اسرائیل نوشتک پیش بینی می‌شود در ثغور ۲۵۰ عندلیب شهروند صهیونیست در تابستان آتی به‌عنوان جهان‌گرد مستحضر ترکیه شوند. آنتالیا و مرمره از یكباره مقصدها توریست‌های صهیونیست خوانده شده است.

«اوهاد آویدان کاینار»، آسیستان کنسول پرهیز صهیونیستی در استانبول می‌گوید که تزاید توریسم از سرزمین‌های اشغالی فلسطین به ترکیه به معنای آن است که كس ترکیه و اسرائیل تمایلی به بقای شیفتگی بین آنکارا و تل‌آویو ندارند.

سفر گردشگران اسراییلی به شهر آنتالیا

 

روابط ترکیه و پرهیز صهیونیستی پس از چپاول این پرهیز به کاروان رهایش غزه که به کشته شدن ۹ ساكن ترک انجامید، به تاریكی گراییده بود. این در تفهیم است که در شیفتگی سوریه بین ترکیه و اسرائیل نوعی اشتراک نظر و پیوستگی میدانی به چشم می‌خورد.

 

 

امتیاز دهید:

یک نظر دهید